Закрыть ... [X]

31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий

Тарихты? на?ты деректеріне?араса?, 4 миллион?а жуы??аза?станды?тар зорлы?-зомбылы???рбаны бол?ан. Тек 1937-53 жылдар аралы?ында 100 мы?нан астам адам за?сыз сотталып, соны? 25 мы?нан астамы атыл?ан.

Соларды? легінде алаш к?семдері -?лихан Б?кейханов, “с?зі жо?ал?ан?лтты??зі де жо?алатынын” жаны шыр?ырап жария еткен Ахмет Байт?рсынов,?й?ыда?ы хал?ын сценарий оятпа?шы болып жар сал?ан Міржа?ып Дулатов, иманы жо? адамны? ырысы кетіп, ынтыма?ы б?зылатынын біліп айт?ан Ш?к?рім??дайберді?лы,?аза??дебиетіні? негізін?ала?ан Бейімбет Майлин, С?кен Сейфуллин, Ілияс Жанс?гіров ж?не та?ы мы?да?ан арыстарымыз бар. Оларды жеке камералы??ара??ы?апаста?ста?ан. Себеп...

Темір?али Аршабеков, тарихшы

Б?л?лгі бостанды?тан арылту?шін психологиялы? жа?ынан?лсірету?шін осында?стады. Олар?а болма?анды болды деп мойындату болатын.

?аза? елі б?л к?нге “мы??ліп мы? тірілумен келді”. Сол д?рбеле? жылдары ел бірлігі?шін?ызмет еткен?аза? ССР Орталы? ат?ару комитетіні? т?ра?асы?за?бай??лымбетов «халы? жауы» атан?анда бауырларымен бірге балалар?йіне тапсырыл?ан?аршадай?ыз?абира 12 жаста болатын. Алдымен?кесі, екі айдан со? анасынан айырыл?ан кейуана та?дырды? тау?ыметін бала кезінен тартты.

?абира?арабалина,?за?бай??лымбетовті??ызы

Бізді??кеміз?тірік айтпауды?йреткен. Мен о?у т?серде?мірбаянды толтыр?анда?кем жайлы жаз?анмын. Содан халы? жауыны??ызысы?. Сен химический факультетте о?и алмайсы? деп шы?арып жіберді.

?аза?ты? б?кіл арыстары?ан??йлы ке?естік репрессияны???рбандары бол?аны?з алдына, оларды??рпа?тары?за? жылдар бойы осылайша теперіш к?рді. Б?л зобала?ны? зардаптарын шетел?алымдары да жан-жа?ты?арастырып отыр.

Фиерман Уильям, Еуразиялы? зерттеулер орталы?ыны? директоры /А?Ш/

Мен Ке?ес Ода?ыны? тарихымен жа?сы таныспын. Сол кезде?аза? хал?ына ауыр жылдар болды. Енді, ол тарихты?айта?арау?а толы? м?мкіндік бар.

Хал?ымызды? бетке?стар?л-?ыздарын?у?ын-с?ргін мен?ыр?ын?а?шырат?ан “з?лмат террорды?” зардаптарын елім деп ж?регі л?пілдей со??ан?лтымызды??р азаматы жадынан шы?армауы тиіс.

Ыс?а? Д?йсембай?лы

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//435355-bgin-sajasi-uyn-srgin-rbandaryn-eske-alu-kni.html


Источник: http://www.meta.kz/435355-bgin-sajasi-uyn-srgin-rbandaryn-eske-alu-kni.html


Рекомендуем посмотреть ещё:У ын-с ргін рбандарын еске алу слушать онлайн и скачать бесплатно Поздравление брату старшему на день рождения31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий Ерте, 31 мамыр - Саяси уын сргін рбандарын еске алу кні
31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий 31 мамыр - Саяси уын - сргін рбандарын еске алу кні
31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий 31 -мамыр - саяси уын сргін рбандарын еске алу кні
31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий 31 мамыр - Саяси уын-сргін рбандарын еске алу кні
31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий 31 МАМЫР САЯСИ УЫН СРГІН РБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КНІ
31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий
31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий Барбарики - С Днем Рождения! - Скачать видео!
31 мамыр ?у?ын с?ргін ??рбандарын еске алу к?ні сценарий Бесплатные конкурсы для педагогов Социальная сеть работников образования
Вильгельм Гауф. Калиф -аист. Сказка. Журнал Костер Информация для соискателей и аспирантов академии Красивая грамота за участие в конкурсе чтецов в детском саду или в школе Оформление приглашений - Консульский Департамент МИД Поделки к праздникам. Рождество


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ